Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

搜尋附近熱賣點﹖隨時輸入你要搜尋的資料!

search barefoot

灰皮諾酸酒

鐘擺停下,是時候享用一杯灰皮諾酸酒。

特調: 灰皮諾

份量: 1

材料

  • 2安士Barefoot 灰皮諾
  • 1安士橙汁
  • 1/2安士檸檬汁
  • 1/2安士糖漿

方法

  1. 將所有材料放進調酒器加冰,搖勻至冰凍。倒入酒杯並加上新鮮冰塊,最後以香橙和車厘子作裝飾。

你或許也喜歡…

就當這是一個讚吧

Oops! It looks like you arrived a little early!